เมนูอาหารประจำวัน

อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลจะทำการปรุงโดยโรงอาหารของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งได้รับรางวัลมามากมาย โดยเมนูอาหารจะประกอบด้วยผักสด เนื้อสัตว์ ข้าวหรือพาสต้า และผลไม้ โดยปริมาณอาหารสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละคนได้โดยครูประจำชั้นซึ่งมีหน้าที่ดูแลนักเรียนในระหว่างทานอาหารกลางวัน นอกจากนี้ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตยังสามารถจัดเมนูอาหารพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีอาการแพ้อาหารบางประเภท เช่น เมนูอาหารเจ หรือเมนูอาหารมุสลิม โดยผู้ปกครองสามารถตรวจเช็คเมนูอาหารกลางวันประจำวันของนักเรียนได้ที่ฝ่ายบริการนักเรียน